Vielse/velsignelse

Vielse:
Dato og kirke aftales med sognepræsten. Inden vielse kan

foretages, skal der foretages prøvelse hos de borgerlige myndigheder,

ved at udfylde en ægteskabserklæring via Borger.dk. Derefter bliver der

udstedt en prøvelsesattest. Attesten må ikke være mere end 4 måneder

gammel på vielsesdagen. Denne medbringes til samtale hos

præsten.

Ønskes der navneændring i forbindelse med vielse skal der indgives en

digital anmodning om navneændring via Borger.dk. Navneændring i

forbindelse med vielse er gebyrfrit, så længe der er tale om navnefællesskab.

Velsignelse:
Dato og kirke aftales med sognepræsten. Husk at medbringe en kopi af

vielsesattest ved samtalen med sognepræsten. Navneændring i

forbindelse med velsignelse er gebyrpligtigt.