Fødsel

Hvis du har født uden en jordemoder
Når du er blevet forældre, foretager jordemoderen anmeldelse af fødslen. Men når barnet skal have et navn og/eller døbes, skal du kontakte kirkekontoret.

Hvis du har født uden en jordemoder, skal du anmelde fødslen til moderens bopælssogn senest 14 dage efter fødslen. Det kan du gøre på borger.dk.

Hvis forældrene ikke er gift
Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, skal omsorgs- og ansvarserklæring afgives digitalt på borger.dk vha. Nem.id senest 14 dage efter barnets fødsel.

Hvis du er i tvivl om hvilket sogn du tilhører, kan du finde ud af det på sogn.dk

Fødsel/Faderskab
En fødsel registreres på baggrund af jordemoderens anmeldelse til sognepræsten i moderens bopælssogn.

Forældre, der ikke er gift, og som ønsker fælles forældremyndighed, skal inden 14 dage efter barnets fødsel indlevere en omsorgs- og ansvarserklæring digitalt på borger.dk. 

Ved hjemmefødsel anvendes fortsat papirblanket, der kan rekvireres via personregistrering.dk, hvis der ikke har været en jordmoder til stede ved fødslen.

For børn af forældre, som ikke er gift, og som ikke ønsker fælles forældremyndighed, sker registreringen af faderskabet hos Statsforvaltningen. 
Det gælder også, hvis Omsorgs- og ansvarserklæringen ikke er afgivet digitalt på borger.dk inden 14 dage efter barnets fødsel.