Dødsfald

begravelse-bisættelse

Der rettes henvendelse til sognepræsten for at aftale

tidspunkt og sted for bisættelse/begravelse samt

tidspunkt for samtale.