Prædikestol

(Billedet er kopieret fra Historisk Atlas)

Prædikestolen fra o. 1635—40, udført i den stil, der kaldes bruskbarok. Navnet kommer af, at det arkitektoniske rammeværk krummes, forlænges og omsluttes af ørebrusklignende, organiske former, masker og figurer.

Prædikestolen i Tystrup kirke en er beslægtet med prædikestolen i  Lundforlund kirke.

De fem storfelter har portalfelter med muslingeskalfyldt bueslag, reliefskåret frugtranke på pilastrene (fremspring, formgivet som en søjle) og kerubhoveder i buehjørnerne .

I Portalerne ses midtfor Kristus med verdenskuglen i venstre hånd. Han løfter højre hånd til velsignelse. På hver side af Kristus står evangelisterne Mattæus (kendes på barnet), Markus (kendes på løven), Lukas (kendes på oksen).  Johannes mangler. Denne figur er senest registreret i 1896.

På hjørnerne står apostlene Peter med nøgle, Johannes med kalk og slange, Judas Thaddæus med kølle, to har kun bøger som tegn.

Nedhæng og kronliste har reliefskåret rankeværk med nøgne kvindeskikkelser, der forneden ender i bladværk. Underbaldakin med bøjler med vrængehoveder, drueknop.

Billedet er kopieret fra Historisk Atlas

Lydhimlen

Himmel med topkartoucher, er holdt af to løver med reliefskåret C 4 under lukket krone, en med reliefskåret vrængemaske og en med malet kerubhoved og »Anno 1689«*. På himlens hjørner nu kun to engle med søjle og stige.

Stafferingen:i rødt, grønt, marmorering, guld, er fra 1689*.

*I sakristiet ses en bemaling på væggen,  som fortæller, at provst Poul Munksgaard i 1689 lod sakristiet sætte i stand. Det er  samme år, som prædikestol og lydhimmel blev stafferet.