Middelalderlig skabsaltertavle

Kirken har haft en skabsaltertavle, dateret 1475-1500. De elementer, der er tilbage af altertavlen findes nu på Nationalmuseet bortset fra figurerne af Peter og Bartholomæus, som er i privat eje..

Altertavlen er udført af Imperialissimamesteren, en tysk billedskærer, som virkede i Lybæk i slutningen af det 15. og begyndelsen af det 16. århundrede. 

Nedenstående oplysninger om den middelalderlige altertavle  er taget direkte fra hjemmesiden om Danmarks Middelalderlige Altertavler ved Sissel F. Plathe og Jens Bruun. http://asp.altertavler.dk/default.htm

Fotografierne er taget af Jens Bruun. 19.06.2006 .

Midtfeltets figurer

1) Nådefader: Gudfader holder sin døde søn efter nedtagelsen.Han sidder på en tronbænk. 

Gudfader har langt bølget hår og fuldskæg; på hovedet krone, nu uden takker. Iklædt alba, stola bundet over kors over brystet og pluviale (liturgisk dragt). Med hænderne støtter han den stående Kristus på sin højre side. Kristus har langt hår og kort fuldskæg og er nøgen bortset fra lændeklædet. Om hovedet en kraftig, snoet tornekrone. Hovedet er bøjet let nedad mod højre. Med højre hånd, hvoraf nu kun fingerspidserne er bevaret, viser han sidesåret; naglesårene i hænder og fødder er synlige. Venstre tommelfinger mangler.

Nådefaderen flankeres af S. Laurentius og S. Jørgen eller S. Michael som Dragedræber.

2) Sankt Laurentius er skægløs med langt hår; diakonklædt med amictus (del af den liturgiske dragt: halslin), alba, dalmatika med frynsekant og sko. I højre hånd har han holdt den nu tabte rist, venstre holder en åben bog.

3) Sankt Jørgen eller sankt Michael som Dragedræber. Han er skægløs og har langt, krøllet hår; rustningsklædt med kappe  og spidse sko. Med begge hænder støder han lansen ned i dragens opadvendte gab, dragens hale er snoet om Jørgens venstre ben.

Fløjene

Skabsaltertavlens to fløje har rummet apostelfigurer. Fire af dem findes i Nationalmuseets magasin. En af apostlene er afgivet til Hejls Kirke og indsat i altertavlen 1874. To andre bortbyttet 1881, formentlig i privateje.

Imperialissimamesteren

Skabsaltertavlen i Hald kirke, som betragtes som Imperialissimamesterens hovedværk, giver et indtryk af, hvordan den tilsvarende altertavle i Tystrup kirke så ud. Det cenrale motiv "Nådefaderen" er fælles for de to tavler.

Orindeligt havde altertavlen i Hald kirke sin plads i sankt Mortens kirke i Randers, hvor den blev opstillet cirka 1490.  Midt i 1700-tallet blev den erstattet af en barokaltertavle. Den kom på auktion og købmand Kirketerp købte den  og skænkede den til  Hald kirke1765.

Inden altertavlen blev sat op, blev den forsynet med nogle verselinjer, som  sognets præst Chresten Thomesen Hee forfattede for at modvirke katolsk indflydelse på menigheden i Hald. Nederst på predellaen står således: ”Maria hører ey vor Bøn, vi kun tilbede hendes Søn.” ”Den usynlige Gud vi ære, Billeder vi kan undvære.” ”Sct. Mortens Billed her maa staae, Apostles Ord vi bygge paa.”