Klokker

Tystrup kirke har to klokker

 1) Den ælste klokke er fra1487. Med . reliefminuskler er skrevet: »mcdrxxxvii, avc benedicta mnnnddbbbxx o«. Indskriften har mange støbefejl,  I følgr Danmarks kirker, Sorø  amt, Tystrup kirke, må indskriften læses: »1487. Hil dig du velsignede«; de øvrige bogstaver giver ingen mening.

Et i indskriften indsat segl for klokkestøberen Oluf Kegge samt slutnings-o’et, der sikkert er hans initial, viser sammen med et andet støbermærke, der findes paa ødvre Del, at klokken er støbt af Oluf Kegge og Hans Poulsen. På kKlokkelegemet er ved det sidstnævnte støbermærke fem møntaftryk, korsformet ordnet (Uldall 211). Tvm. 77 cm.

2)  Den yngste klokke fra 1817. Den er støbt af I. C. & H. Gamst i København 1817.