Klokker

 

 

Tystrup kirke har to klokker

1) Den ældste klokke er fra1487. Med reliefminuskler (små bogstaver) er skrevet: »mcdrxxxvii, avc benedicta mnnnddbbbxx o«. Indskriften har mange støbefejl,  I følge Danmarks kirker, Sorø  amt, Tystrup kirke, må indskriften læses: »1487. Hil dig du velsignede«; de øvrige bogstaver giver ingen mening.

Et i indskriften indsat segl for klokkestøberen Oluf Kegge samt slutnings-o’et, der sikkert er hans initial, viser sammen med et andet støbermærke, der findes på klokkens øvre del, at klokken er støbt af Oluf Kegge og Hans Poulsen. På klokkelegemet er ved det sidstnævnte støbermærke fem møntaftryk, korsformet ordnet (Uldall 211). Tvm. 77 cm.

2)  Den yngste klokke fra 1817. Den er støbt af I. C. & H. Gamst i København 1817.