Altertavle fra 1838

Maleriet, som i dag er ophængt på skibets sydvæg i en ramme, der tidligere har rummet et epitafium, er fra omkring 1640. I tiden 1838 til 1919 har det tjent som alterprydelse.

Det oprindelige epitafiums storfelt blev udskiftet med et maleri på lærred. Det forestiller Kristus, der velsigner brød og vin.

Maleriet er udført af Just M. Hansen som kopi efter den italienske maler Carlo Dolci (1616-1686).

Originalen: