Altertavle fra 1838

Epitafiet, som i dag er ophængt på skibets sydvæg er fra omkring 1640. I tiden 1838 til 1919 har det tjent som alterprydelse. Ved den lejlighed blev det oprindelige storfelt udskiftet med et maleri på lærred. Det forestiller Kristus, der velsigner brød og vin. Maleriet er udført af Just M. Hansen som kopi efter den italienske maler Carlo Dolci (1616-1686).

Originalen: