Altersølv

Alterkalken har sekstunget fod og sekskantet skaft, flad, midtdelt knop, der er seksdelt ved opdrevne rygge.

På det lave bæger er indgraveret med skriveskrift: »Tystrup Kirckis Kalck og Disk blef omgiort 1747, da H. Hinrich Hansteen var Sogne Præst samme Stæd«. På  fodpladen ses mestermærke for I. C. Winther (Olrik 312).

Disk med cirkelkors er samtidig.