Om Tystrup Kirke

Kirkens historie (Tystrup)

Tystrup kirkes historie afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Den administrative inddeling af landet, de kirkelige og politiske magtforhold, landets økonomi, tidens arkitektur og teologi er alt sammen indlejret i kirken.

Det korte rids af kirkens historie opregner betydningsfulde hovedpunkter, som placerer kirken i en større historie, medens det er kirkebygningen og inventaret, der dokumenterer Tystrup kirkes helt egen historie.

Kirkens beliggenhed

Kirkens adresse: Bakkegårdsvej 2A Tystrup 4250 Fuglebjerg

Tystrup kirke ligger på en bakketop med udsigt over Tystrup sø.

Øst for kirken ligger Tystrup Rytterskole, som hat været sognets skole fra 1724 til 1961.

Umiddelbart vest for kirken ligger stuehuset fra en gammel præstegård. Det blev senere forpagterbolig. Overfor den ligger den præstegård, som blev beboet af Tystrup-Haldagerlilles sognepræst indtil 1972, hvor Tystrup og Haldagerlille blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn. Pastoratets præstegård kom derefter til at ligge i Fuglebjerg.

Kirkens historie i hovedpunkter

Tystrup kirke har fra ældste tid været knyttet sammen med Haldagerlille kirke med Tystrup som hoedsogn.

1370 nævnes kirken første gang Roskildebispens Jordebog.

1536 overgik kirken til kronen i forbindelse med reformationen.

1731, 1. februar blev kirken tilskødet Overkammerherre Carl Adolph v. Plessen til Kastrupgård, Senere kom den under Gyldenholm.

1921 1. juli gik kirken over til selveje

1972 blev pastoratsgrænserne ændret. Tystrup og Haldagerlille sogne blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn som tre selvstændige sogne i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat.

Bygningshistorie (Tystrup)

Middelalderkirkerne hører til i det danske landskab. I tiden mellem 1050 og 1250 blev der opført op imod 2000 kirker. De er alle bygget over samme grundform, men ikke to er ens.

Siden ”Kirkebyggeri i Danmark” fortæller om det, der er fælles for de danske middelalderkirker.

Siden ”Tystrup kirke” fortæller, hvordan det fælles grundlag får sit særlige udtryk i denne kirke.

Inventar (Tystrup)

Tystrup kirkes ældste stykke inventar er den smukke døbefont fra 1100-tallet, yngst er altertavlen fra 1919. Den markante prædikestol er blevet til på Christian den 4.s tid.

Dette er blot eksempler på noget af alt det, der sammen med de fornemme kalkmalerier er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Tystrup kirkes historie.