Kirkens historie i hovedtræk

Haldagerlille kirke har fra ældste tid været anneks til Tystrup kirke.

1370 nævnes kirken første gang i Roskildebispens Jordebog.

1536 overgik kirken til kronen i forbindelse med reformationen.

1555 blev det ved Klemmebrevet af 9. maj 1) bestemt, at Kirken skulde nedrives, og sognefolket søge til Tystrup Kirke, som »Halagger lille Kirke skulde komme til Hjælp til Bygnings Behov«”. Denne bestemmelse kom dog ikke til udførelse.

1731, 1. februar blev kirken tilskødet Overkammerherre Carl Adolph v. Plessen til Kastrupgård. Senere kom den under Gyldenholm.

1921 1. juli gik kirken over til selveje.

1972 blev pastoratsgrænserne ændret. Tystrup og Haldagerlille sogne blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn som tre selvstændige sogne i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat.

1)Et klemmebrev er et betydningsfuldt dokument beseglet med rigets ”klemme”, dvs. rigets store segl, som blev hængt under vigtige og officielle kongelige aktstykker. Seglet, der jo består af voks, blev fremstillet ved, at man med en tangformet presse klemte sammen om vokset. Deraf betegnelsen ”klemmebrev".

I dette tilfælde er der tale om de åbne kongelige breve, hvorved Christian 3. i 1555 foretog forbedringer i en række sognepræsteembeders økonomi. Nogle steder skete det ved, at mindre sogne blev nedlagt.