Klokker

Kirkens ældste klokke er fra 1595 Dens tværmål er 88 cm. Under et bladornamentbælte ses indskriften: »Werbum Domini manet in eternum. Ano MDXCV Jens Hansøn« (»Herrens ord bliver i evighed. År 1595«)..

Under Indskriften er modsat hinanden anbragt to ens cirkel- medailloner, 9,5 cm itværmål., med en engel, som foran sig holder et Skjold med en Pelikan.;Omkring medaillonerne ses indskriften : »PB Arum M Larens«. Mellem medaillonerne to bomærker med bogstaverne NN og IH.

Den yngste klokke er fra 1632.  Dens tværmål er  78 cm. Den hænger på en gammel klokkestol af eg. Over et bælte af store, nedadvendte enkeltblade læses: »H Peder Andersen Sogne Prest oc Peder Jensen oc Hanns Jackopsen Kercke Verge".