Altre og alterudsmykning

Altret er kirkens hovedinventar. Det er placeret i koret længst muligt mod øst, fordi det er det helligste sted. Da Roskildebispen for mange år siden indviede kirken, blev et relikvie nedlagt i kirkens alter. Sådan skete det ved alle kirkeindvielser. Hvordan altret så ud, og om det havde nogen form for udsmykning, ved vi ikke. 

De altre, vi kender til bliver beskrevet i de følgende artikler.