Alterkalk, disk og oblatskrin

Kirkens alterkalk er Københavns prøvesølv (d.v.s det samme som "tretårnet)" fra 1831. Foden har opdrevet båndslyng og riflet knop. Bægeret hviler i en krans af opdrevne blade. Under foden er graveret: »Hallagerlille Kirke 1831«; Mestermærke NF (Niels Christian Felumb).

Denne kalk er en erstatning for en kalk fra o. 1390, som bar denne indskrift: ”Pie Chr(ist)e, da requiem anime Conradi Moltkke militis. Amen« (»Fromme Krist, giv ridderen Conrad Moltkes sjæl hvile. Amen«)3.

Den omtalte Conrad Moltke antages at være Conrad Moltke junior til Bjernede og Farebæksholm, der var død før 1390. Kalken blev udleveret til Biskop Münter, for at han kunne indsende den til kommissionen for oldsagers opbevaring, men ved hans død var den imidlertid forsvundet.

Disken til alterbrød har samme indskrift og mestermærke som kalkens.

Oblatæsken er af tin, med graveret kirkenavn, stemplet Hans Høy. Hans navn optræder i forbindelse med tinarbejder fra omkring 1830, for eksempel dåbskander i Bårse, Gevninge-Kornerup, Stenlille (o.1862) og  Dåstrup kirker.