Om Haldagerlille Kirke

Bygningshistorie (Haldagerlille)

Middelalderkirkerne hører til i det danske landskab. I tiden mellem 1050 og 1250 blev der opført op imod 2000 kirker. De er alle bygget over samme grundform, men ikke to er ens.

Siden ”Kirkebyggeri i Danmark” fortæller om det, der er fælles for de danske middelalderkirker.

Siden ”Haldagerlille kirke” fortæller, hvordan det fælles grundlag får sit særlige udtryk i denne kirke.

Kirkens historie (Haldagerlille)

Haldagerlille kirkes historie afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Den administrative inddeling af landet, de kirkelige og politiske magtforhold, landets økonomi, tidens arkitektur og teologi er alt sammen indlejret i kirken.

Det korte rids af kirkens historie opregner betydningsfulde hovedpunkter, som placerer kirken i en større historie, medens det er kirkebygningen og inventaret, der dokumenterer Haldagerlille kirkes helt egen historie.

Inventar (Haldagerlille)

Haldagerlille kirkes ældste stykke inventar er den enkle døbefont fra 1100-tallet, yngst er alterforhængene fra dette århundrede i stærke liturgiske farver. Den livfulde prædikestol fra Abel Schrøders værksted er blevet til på Christian den 4.s tid.

Dette er blot eksempler på noget af alt det, der er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Haldagerlille kirkes historie.