Kort rids af kirkens historie

Fuglebjergs historie går helt tilbage til folkevandringstperioden 400-600. Det ved vi, fordi stednavne, der ender på bjerg kan føres tilbage til denne tid. De indtager pladsen som vores ældste stednavne.. 

Byens oprindelige navn er  Withfuglebyerg. Det betyder Skovfuglebjerg. Navnet antyder, at byen har ligget på et højdedrag med en skov, hvor der har været et rigt fugleliv 1).

Sandsynligvis har Fuglebjergs ældste kirke været en trækirke. Den har i 1100-tallet veget pladsen for den ældste del af den nuværende kirke.

Indtil 1972 var den anneks til Krummerup kirke.

Omkring 1370 nævnes Fuglebjerg kirke i Roskildebispens Jordebog (»Vith- fuglebyærgh«) 

1415 blev den knyttet til dekanatet  i Roskilde 2).

Engang mellem  1578 og 1632 3) har ejeren af Fuglebjerggård erhvervet kirken, og den tilhørte  gårdens skiftende ejere  indtil den overgik til selveje 1. januar 1919..

1972 blev pastoratsgrænserne ændret. Tystrup og Haldagerlille sogne blev lagt sammen med Fuglebjerg sogn som tre selvstændige sogne i Fuglebjerg-Tystrup-Haldagerlille pastorat med Fuglebjerg som hovedsogn.

 ------------

1)N. Miskow: Krummerup-Fuglebjerg  Kirkekrønike 1951, side 31

2) Dekanatet blev ledet af dekanen. Det blev  oprettet ved godsgaver i midten af det 12. århundrede. Dekanen var i Roskilde stift leder  af de præster, der var tilknyttet domkirken, det såkaldte kapitel.

3) Disse to årstal knytter sig til indskrifter på kirkens inventar:

1578. De tre øverste stolegavle i skibets nordside bærer indskriften: " Disse Stole vore (gjorte paa) Caspar Paselicks Tidt som var Patron til denne samme Kir(ke oc) Decanus til Roskilde Do(mkirke) Anno 1578".

1632. indskrift på prædikestolen: " Til Guds ære  og Kirkkens Prydelse er denne Prædikestol af ny forfærdiget af Herlof Erckson og Johanne Andersdatter Aar 1632". Herlof Erckson og Johanne Andersdatter var ejere af Fuglebjerggård.