Kirkebænkene

Den samme snedker, som har udført den ældste præstestol har haft ansvaret for 28  af kirkens bænkegavle. De stammer fra tiden omkring 1564. En af gavlene har en figur, som genfindes på præstestolens gavle.

De 25 af de 28 gamle gavle har halvrund afslutning med fordybet rundbuefelt, hvori man finder varierende, reliefskaarne ungrenaissancemotiver. Under dette felt er et indskrftfelt og under dette et firsidet felt med forskellige ungrenaissancemotiver.   

Indskriftfelterne på nordsidens bænkegavle  danner til sammen indskriften: »Salig ere dhe som høre Guds Ord och bevarrhe dhet«,

Indskriftfelterne på sydsidens bænkegavle  danner til sammen indskriften: »Jeg holer ickhe falske Folck i mit Hus Psal. CI«, samt flere Brudstykker af en ødelagt og omstillet Indskrift: »Mig.... iha vis... trif... elskel...«.

Den vestligste gavl paa sydsiden har i det halvrunde felt et reliefskaaret skjold med Dresselberg-Vaabnet og derunder bogstaverne NI AND, i det firkantede felt ses et skjold med Rudvåbnet  og derunder: JEH RUOS O [hvor O ifølge værket "Danmarks Kirker er" er en Fejl for D], henvisende til Niels Andersen Dresselberg til Kastrupgaard (hovedgård i sognet), død 1594, gift o. 1543 med Johanne Rud Hansdatter til Vognserup, død 1564. Gavlen har desuden mellem de to Felter en Del af en fortløbende Indskrift: »... oc de so(m)...«. 

De tre (oprindelig fire) af  de 28 gavle danner en særlig gruppe. De er lidt bredere, og har i det halvrunde felt en dobbelt halvroset . De firkantede felter går ned under bænkehøjde og har vekslende ungrenaissance-bladværk i fladsnit, og nederst en trelinjet versalindskrift. Indskriften begynder i frisefeltet mellem de to billedfelter og strækker sig i fire linier henover gavlene: »Disse stole vore [gjorte på] Caspar Paselicks tidt som [var Pa]- tron til denne samme kir[ke oc] Decanus till Rosskilde Do[mkirke] Anno 1578«.

De øvrige Stolestader stammer fra 1888, hvor kirken blev udvidet. (Se artiklen  under "Bygningshistorie" "Fuglebjerg kirke".