Altertavlen

Altertavlens ældste del  er en katekismustavle i højrrenaissancetil fra o. 1590—1600. Den indeholder hovedstykkerne i Luthers lille katekismus:

De øverste felter: De ti Bud, trosbekendelsen og  Fader vor.

Nedenunder:  Dåbs- og nadverordene.

I postamentfyldingerne: Esai. 8, Psalm. 93,

Frisen: Ordsprogenes Bog 18. kap. V. 10. 

Storvinger og topstykke med ovale kartoucher, omgivet af akantusløv og bruskknuder, er  senbarokke tilføjelser. 

Topstykket, der afsluttes med et kronet spir, har et lidt yngre stilpræg.

Den brogede staffering,  stammer, som det malede årstal i nordre frisefelt angiver fra 1725. Stafferingen er renset og udbedret 1909.