Om Fuglebjerg Kirke

Kirkens historie (Fuglebjerg)

Fuglebjerg kirkes historie afspejler Danmarks historie fra middelalderen til i dag. Den administrative inddeling af landet, de kirkelige og politiske magtforhold, landets økonomi, tidens arkitektur og teologi er alt sammen indlejret i kirken.

Det korte rids af kirkens historie opregner betydningsfulde hovedpunkter, som placerer kirken i en større historie, medens det er kirkebygningen og inventaret, der dokumenterer Fuglebjerg kirkes helt egen historie.

Bygningshistorie (Fuglebjerg)

Middelalderkirkerne hører til i det danske landskab. I tiden mellem 1050 og 1250 blev der opført op imod 2000 kirker. De er alle bygget over samme grundform, men ikke to er ens.

Siden ”Kirkebyggeri i Danmark” fortæller om det, der er fælles for de danske middelalderkirker.

Siden ”Fuglebjerg kirke” fortæller, hvordan det fælles grundlag får sit særlige udtryk i denne kirke.

Inventar (Fuglebjerg)

Fuglebjerg  kirkes ældste stykke inventar er den firkløverformede døbefont fra 1100-tallet. Yngst er det digitale orgel fra 2018. Det udtryksffude gotiske korbuekrucifiks, der nu hænger på skibets nordvæg, er fra  fra o. 1400—1450.

Dette er blot eksempler på noget af alt det, der er at finde i kirken, og som bidrager til fortællingen om Fuglebjerg kirkes historie.