Menighedsrådets konstituering

Det nye menighedsråd her konstitueret sig

Menighedsrådets konstituering

Menighedsrådet har på sit møde den 24. november konstitueret sig med

 

Dorthe Friis Hansen som formand

Solveig Nielsen som næstformand og kontaktperson

Marianne Jessen som kasserer

Jens Palm som kirkeværge,

Liselotte Vinholt som underskriftsberettiget

Tine Haugeland som formand for valgbestyrelsen og sekretær

Torben Jannerup som formand for kirke- og kirkegårdsudvalget

Del dette: