Orgelindvielse 1. marts

Vi fejrer at orglet nu er på plads ved gudstjenesten 1. marts i Fuglebjerg kirke

Der vil være stille musik fra 15 minutter før gudstjensten og der vil 

være fokus på orgelmusikken i løbet af gudstjenesten. Der vil være et 

lille traktement efter gudstjenesten og lejlighed til at se nærmere på orglet.

Del dette: