Placering af præstestol og degnestol

Biskop med sekretær, provst, kongelig bygningssagkyndig og ekspert fra Nationalmuset mødtes den 2. september med repræsentanter for menighedsrådet i Fuglebjerg kirke. Anledningen var den udfordring, vi har haft med at placere præstestol og degnestol.

De to stoles oprindelige plads var i koret på hver side af altret, men for omkring halvtreds år siden blev de flyttet hen ved siden af orglet i sideskibet fordi kirken på den tid fik en ny alterskranke, der var så stor, at der ikke længere var plads til stolene i koret. Nu er der sket det, at vi har fået et nyt orgel.

Det fylder mere, end det gamle, så præstestol og degnestol kan ikke stå ved siden af orglet længere. Det eneste sted, hvor der derefter kunne findes plads, var på hver sin side af døren ud til våbenhuset, og det var ikke nogen god løsning.

Den kongelige bygningsinspektør mente ligesom eksperten fra Nationalmuseet, at det var en stor fejl, at der i sin tid var givet tilladelse til, at degnestol og præstestol fra henholdsvis 1564 og 1632 blev flyttet fra koret, hvor de hørte til. Derfor lød anbefalingen på, at stolene kom tilbage på deres rette plads. Dette indebærer, at der af pladshensyn skal skæres et fag af alterskrankens fløje i hver side.

Del dette: