Hvem blev valgt ind i det nye menighedsråd ?

Valgforsamling og valg til menighedsrådet