Menighedråd

FORMAND,
Ole Løvlund Kert
Lærkevej 9
4250 Fuglebjerg

KIRKEVÆRGE, NÆSTFORMAND
Jens Peter Palm
Næblerødvej 14
4250 Fuglebjerg 
jens_palm@hotmail.dk
40453593

KIRKEVÆRGE(FUGLEBJERG KIRKE)
Otto Hansen
Vesterhavevej 154
Karrebæk
4736 Karrebæksminde

KASSERER
Marianne Jessen
Fuglebjergvej 1
4250 Fuglebjerg

KONTAKTPERSON
Lissi Nygaard Schwartzbach
Margrethevej 10
4250 Fuglebjerg

MENIGT MEDLEM
Dorthe Friis Hansen
Solvænget 3
4250 Fuglebjerg

MENIGT MEDLEM
Liselotte Vinholt Nielsen
Spurvevej 14B
4250 Fuglebjerg

MENIGT MEDLEM
Torben Georg Jannerup
Bisserup Byvej 37
Bisserup
4243 Rude

SOGNEPRÆST (KIRKEBOGSFØRER)
Birgitte Johannesen
Anne Marie Vej 1 A
4250 Fuglebjerg 
55453181